Powrót do gabinetu po Lock Downie

Zapisy na wizyty stacjonarne w gabinecie zostały uruchomione!

W gabinecie stosowane są wszelkie zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Przyłbica, maseczka, rękawiczki - bezpieczeństwo!