Polityka prywatności

KLUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZU KONTATKOWYM

  1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Martyna Kurtys prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LANTIO FIZJOTERAPIA MARTYNA KURTYS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 165, NIP: 5482503729, REGON: 386067210, tel.: 661 367 188, e-mail: kontakt@lantio.pl
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy.
  3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja zgoda wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na uzupełnieniu danych osobowych w formularzu kontaktowym, a następnie wysłaniu formularza kontaktowego.
  4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały przekazane, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie uzasadnione realizacją innych celów.
  6. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Przysługuje Ci także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia z Tobą umowy, jednak ich niepodanie uniemożliwi wysłanie formularza kontaktowego.
  9. Nie podejmuję w stosunku do Twoich danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym nie stosuję profilowania.